Rồng rồng bồch Kim Neymar Ben Field Dữ liệu: 6 lần và 3 lần thành công 30 lần để mất bóng

Giờ Bắc Kinh vào ngày 11 tháng 10. Tại Nam Mỹ, Brazil và Colombia đã chiến đấu 0-0, và Neymar chơi khán giả.Sau đây là dữ liệu của Neymarben.98 chạm 69 lần vượt qua 54 thành công (78%) 1 lần bắn 0 lần và 0 lần, 0 lần, liên kết Đâu Ký W88 , 4 Key Pass, 6 lần, 3 lần, 3 lần, 3 lần, 3 lần lần, 3 lần, 3 lần thành công 16 đối đầu mặt đất 9 lần thành công 30 lần bị mất bóng bên phải Nhãn: Neymar Argentina Colombia

Trả lời