Kubet Kubet79 da Luo: World Cup 2 năm thật đẹp. Tôi tin Messi Cristiano Ronaldo sẽ đồng ý

Thời gian Bắc Kinh, ngày 10 tháng 9, trong một cuộc phỏng vấn với dang ky Tai Khô 188bet , Dalon nói rằng ông ủng hộ World Cup trong hai năm.Da Luo: “World Cup sẽ rất đẹp một lần trong hai năm, điều đó có nghĩa là những người chơi như tôi đã gặp phải chấn thương nghiêm trọng sẽ làm giảm khả năng bỏ lỡ World Cup.” …. .. Nếu bạn hỏi Messi và Cristiano Ronaldo, tôi tin chắc rằng họ sẽ đồng ý. “” Champions League là một sự kiện rất nổi bật. Nó được tổ chức hàng năm và vẫn đảm bảo uy tín của anh ấy. “Meccier cũng hỗ trợ thế giới Cup trong hai năm trong cuộc phỏng vấn kết nối.Tags: Big Ronali C Ronaldo World Cup

Trả lời