Bóng Đá è B Cá Cược 10 World Cup liên tiếp của Hàn Quốc, Nhật Bản, 7 liên tiếp Ả Rập Iran cho 2 Ả Rập Xê Út liên tiếp

Bắc KinhTrong số đó, Iran đã được thăng cấp trong ba phiên liên tiếp liên tiếp, với tổng số lần thứ 6; Hàn Quốc đã được thăng cấp trong 10 lần liên tiếp và tổng số là thứ 11; ; Ả Rập Saudi được thăng cấp cho hai phiên liên tiếp, lần thứ 6.Tags: World Cup Nhật Bản và Hàn Quốc

Trả lời