BảNG KèO Bóng Đ Điu: FIFA đang thu thập bằng chứng của tất cả các bên để hiểu đầy đủ về việc đình chỉ trò chơi

Giờ Bắc Kinh vào ngày 6 tháng 9. Việc đình chỉ các bó hoa thế giới của Brazil và Argentina tiếp tục lên men.Theo báo cáo của BBC, FIFA hiện đang thu thập bằng chứng của tất cả các bên để hiểu đầy đủ sự cố đã gây ra trò chơi, và sau đó quyết định kế hoạch hành động phù hợp nhất.Tags: Argentina FIFA của Brazil

Trả lời