Web C Bc Bóng Đ Ph

Vào ngày 14 tháng 11, giờ Bắc Kinh, theo Skira, sự gia hạn của Sosgate và Tổng thống Anh đã được giải quyết.Sosgate sẽ gia hạn r 盖 ng bạch Kim Ghép cầu cho đến năm 2024. Ông sẽ nhận được mức lương hàng năm là 6 triệu euro.Sosgate được bổ nhiệm làm huấn luyện viên tạm thời ở Anh vào tháng 9 năm 2016 và anh được chuyển vào tháng 11 năm 2016.Sosgate đã giúp Anh trở lại đúng hướng trong cuộc thi. Sau khi bước vào World Cup 2018, anh đã giúp Three Lions có được vận động viên Á hậu Cup châu Âu.Tags: đội tuyển Anh Sosgate World Cup

Trả lời