Soi Cồu rạng Bạch Kim 777 10 World Cup liên tiếp của Hàn Quốc, Nhật Bản, 7 liên tiếp Iran 3 liên tiếp Ả Rập Saudi cho 2 phiên liên tiếp

Thời gian Bắc Kinh vào ngày 24 tháng 3. Các đội châu Á tiến tới Qatar World Cup đã được phát hành. Nhóm A Hàn Quốc, Iran và Nhóm B Nhật Bản và Ả Rập Saudi được thăng cấp trước.Trong số đó, Iran được thăng cấp trong ba lần liên tiếp hướng dẫn Đ-c Kèn Bóng Đl Các phiên liên tiếp, tổng số lần thứ bảy; Ả Rập Saudi liên tục; Ả Rập Saudi liên tiếp liên tiếp liên tiếp hai phiên được quảng bá lần thứ sáu.Tags: World Cup Nhật Bản và Hàn Quốc

Trả lời